Michael Wonder

Michael Wonder


Opis projektu

Projekt logotypu dla Michael Wonder

  • Usługi:

    • Przygotowanie projektu graficznego
  • Klient:

    Michael Wonder