Matt5ki & Bream Birthday Party

Matt5ki & Bream Birthday Party


Opis projektu

Projekt plakatu, coveru fb na Matt5ki & Bream Birthday Party w Clubie Platinum w Warszawie

  • Usługi:

    • Przygotowanie projektu graficznego
  • Klient:

    Matt5ki & Bream