Higher level of music

Higher level of music


Opis projektu

Projekt tła do filmów Sandy Sharp na YouTube

  • Usługi:

    • Przygotowanie projektu graficznego
  • Klient:

    Sandy Sharp (Jarosław U.)