Higher level of music

Higher level of music


Opis projektu

Projekt coveru (mini plakatu) do wydarzeń na Facebooku dla Sandy Sharp (Higher level of music)

  • Usługi:

    • Przygotowanie projektu graficznego
  • Klient:

    Sandy Sharp (Jarosław U.)