Expectance

Expectance


Opis projektu

Projekt logotypu dla Expectance (Karol Żugaj)

  • Usługi:

    • Przygotowanie projektu graficznego
  • Klient:

    Expectance (Karol Ż.)