Expectance

Expectance


Opis projektu

Projekt tła (coveru) na facebooka dla producenta muzycznego Expectance

  • Usługi:

    • Przygotowanie projektu graficznego
  • Klient:

    Expectance (Karol Ż.)