Daniell Sainz – You and Night

Daniell Sainz – You and Night


Opis projektu

Projekt coveru (okładki) dla Daniell Sainz – You and Night

  • Usługi:

    • Przygotowanie projektu graficznego
  • Klient:

    Daniell Sainz