Billboard ATB

Billboard ATB


Opis projektu

Projekt billboardu dla klubu Pacha Poznań reklamujący imprezę ATB

  • Usługi:

    • Przygotowanie projektu graficznego
  • Klient:

    Pacha Poznań